2016. augusztus 1-jétől nem minősül bevételnek, ha a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkeemelése a társaság által ki nem fizetett nyereség terhére történik. Az új Ptk. alapján a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkeemelése megvalósulhat a társaság által ki nem fizetett nyereség terhére is. A tőkeemelés ezen formája révén megszerzett értékpapírt (az értékpapír megszerzésekor) nem minősül a magánszemély bevételének. Az említett módon történő értékpapírszerzés esetén a társaságot adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: