Az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni.
A járulék mértéke 2022-ben:
• havonta 8 400 forint,
• törthónapban napi 280 forint.
2020-ban változott az adónem kódja, a számla száma és elnevezése is, ahová a járulékot be kell fizetni.
A 2020. júliusra vonatkozó, és az azt követően esedékes járulékot a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell befizetni.
A 2020. július 1. előtti időszakra visszamenőleg előírt járulékot a korábbi, 124-es adónemkódú, NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla elnevezésű, 10032000-
06056229 számú költségvetési számlára kell befizetni.

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: