A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő
munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a munkáltató 2020. május 1-jétől – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után (7.7710 Ft / hó).

Az adóhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy ezen egészségügyi szolgáltatási járulék megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: