A veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig nem kell kockázati biztosíték nyújtani, valamint hivatalból visszautalja az április 22-e előtt fizetett befizetett kockázati biztosíték összeget, valamint hivatalból intézkedik a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásról.

Az egyedi, az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell vizsgálni.

66818015

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: