Az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését
követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott,
– legfeljebb öt millió forint összegű adóra
– egy alkalommal
– legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy
– legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes.
A kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap.

Az adóhatóság az adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást
– egy alkalommal
– legfeljebb húsz százalékkal
– de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Az adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes.
A kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap.

1

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: