A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem
szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség
megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: