2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvénytől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya)

– szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

– vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

– szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. január 1. és 2021. június 30. között a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó.

2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
költségvetési szerv munkáltató esetén évi 400 ezer forint, más munkáltató esetében évi 800 ezer forint.

2021. július 1-től a SZÉP-kártya egyes alszámláira béren kívüli juttatásként adható támogatás keretösszege, több munkáltatót együttvéve

– szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,

– vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,

– szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint lehet.

2021. július 1-től az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz.

A béren kívüli és egyes meghatározott juttatást terhelő közterheket a kifizetőnek a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, így a SZÉP-kártyára utalt munkáltatói támogatás adókötelezettségének a megállapítása során a juttatás időpontjában hatályos szabályok szerint kell eljárni. Arra a juttatásra, amely az első félévben esedékes, a Vmtv. szabályai vonatkoznak, míg a második félévben az Szja törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

unnamed (1)

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: