40%-os adó kiterjesztése:

Az eddigi szabályok alapján a KATA-s kisadózót 40 % -os mértékű adófizetési kötelezettség terheli, amennyiben a bevétele meghaladja a 12 millió forintot, a 12 millió Ft feletti rész után.

A változás szerint a fentieken felül egy új, 40% -os adókötelezettség fogja terhelni a kisadózó vállalkozás bevételét az alábbi feltételek fennállása esetén.

– Amennyiben kapcsolat vállalkozás juttatja bevételhez a kisvállalkozót, abban az esetben a juttatás teljes összege után meg kell fizetnie a 40%-os adót, a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig.
– Ha a juttató kapcsolt vállalkozás nem minősül kifizetőnek, hanem külföldi illetőségű jogi személy vagy egyéb szervezet, akkor a 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség a kisadózó vállalkozást terheli.
– Ha a kisadózó vállalkozás részére kifizetőnek minősülő vállalkozás év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat, a kifizető a juttatás 3 millió forintot meghaladó része után 40 %-os adót köteles megfizetni. A 3 millió forintba nem kell beszámítani azt a bevételt, amely után a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kifizető 40%-os adót köteles fizetni.
– Amennyiben 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel ugyanazon külföldi kifizetőtől származik, a bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás köteles a 40%-os adót megfizetni.

2021. január 1-től megszűnik a „kettős katázás” lehetősége, tehát ugyanaz a személy csak egy vállalkozásban lehet kisadózó.

2021. január 1-től a kisadózó vállalkozásokat egy új tájékoztatási kötelezettség is terheli, miszerint a kifizetőt a szerződés megkötésekor írásban kell tájékoztatni, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. A 2020. december 31-ig a kifizetővel megkötött és 2021-ben is fennálló szerződéses jogviszony esetén 2021. január 15-ig kell tájékoztatni a körülményekről. A kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig köteles tájékoztatni a kisadózó vállalkozást a 40 %-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

1

Phone: 06-70- 456-1811
Fax: